Komtur Ziemi Chełmińskiej Otto von Lutterberg obok przywileju lokacyjnego dla Nowego Miasta nadał również miastu własny herb rodowy.

Na pieczęciach miejskich, używanych do 1410 roku, widnieje kroczący lew w górnym polu, w dolnym polu róża przedstawione w podwójnym obramowaniu czterołukowym , o łukach okrągłych i ostrych, w kącikach tarczy znajdowały się aniołki.

W XVII wieku herb miasta został nieznacznie zmieniony i przedstawiał lwa stojącego na tylnych łapach mającego przed sobą różę. Mocą tradycji herb rodowy Ottona von Lutterberga przyjęto w XIX wieku za własny i przechowano w postaci mało zmienionej do czasów dzisiejszych.

Nowe Miasto Lubawskie położone jest nad środkowym biegiem Drwęcy, na styku historycznch ziem: sasińskiej i pomezańskiej oraz chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej.

Dzieje miasta są ściśle związane z ziemią lubawską, która od XIII wieku stanowiła część ziemi chełmińskiej. Powstanie Nowego Miasta historycy wiążą najczęściej z rokiem 1325, opierając się na zapisie kronikarza Zakonu Krzyżackiego Piotra z Dusburga, który w swojej Kronice Prus zamieścił pod rokiem 1325 informację, że "Brat Luter komtur ziemi chełmińskiej zbudował miasto nad brzegiem Drwęcy, które jest nazwane Nowy Targ". Na wybór miejsca pod założenie miasta złożyły się dwa czynniki - militarny i gospodarczy.

Nowe Miasto, jak większość miast krzyżackich, zostało zlokalizowane w zakolu rzeki. Drwęca opływała miasto od strony wschodniej i południowej. Założycielem Nowego Miasta był Otto von Lutterberg, który pełnił funkcję komtura ziemi chełmińskiej. Najstarszy przywilej lokacyjny dla Nowego Miasta został nadany prawdopodobnie we wrześniu 1353 roku przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. Przywilej ten zaginął i dlatego był trzykrotnie odnawiany.

W dokumencie z 21 grudnia 1444 roku Nowe Miasto otrzymało 21 łanów na prawie chełmińskim. Powierzchnia miasta w obrębie murów obronnych wynosiła 8,4 hektara (około 1/2 łana), był to obszar o wymiarach 280 na 300 metrów. Na obszarze miasta wytyczono ogółem 110-120 działek pod zabudowę mieszczańską. Okresem dynamicznej rozbudowy miasta był wiek XIV, powstały w tym czasie trzy bramy wjazdowe do miasta, rozpoczęto budowę kościoła farnego św.Tomasza i ratusza miejskiego. Nazwa miasta od 1466 roku w źródłach występuje jako Novum forum, Nowemyasto, Neoforum lub Neumark.

(Fot. By Naromrok - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl)