Prace ziemne wykonywane były już w Krzemieniewie, Bratianie oraz Pacółtowie. Szykowano się do nich od marca br., a rozpoczęto je w lipcu. Badania zaplanowano nie bez powodu - informacje zebrane z Archeologicznego Zdjęcia Polski wykazały bowiem, iż w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego mogą znajdować się bezcenne okazy.

Spory sukces odnieśli archeolodzy wykonujący wykopaliska w Krzemieniewie. Odkryli, iż wioska ta dawniej była ogromną osadą ludności należącej do kultury łużyckiej, która na świecie funkcjonowała jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Potwierdziły to wykopane resztki przedmiotów, wśród których znalazł się idealnie zachowany garnek, utworzony blisko trzy tysiące lat temu. Na terenie Krzemieniewa odnaleziono również kawałek naczynia ze zbożem. Póki co jego próbka została wysłana na szczegółowe badania.

Efektywność prac przeprowadzonych w Krzemieniewie skłoniła archeologów do dalszych działań. Jeszcze w sierpniu 2017 r. mają oni sprawdzić inne tereny otaczające Nowe Miasto Lubawskie. Kierownik wykopalisk twierdzi, że należy to zrobić przed rozpoczęciem budowy nowej obwodnicy. Jeśli bowiem bezcenne okazy odkryto by zbyt późno, należałoby wstrzymać inwestycję, co utrudniłoby zdecydowanie prace drogowe.

Pozostaje tylko cierpliwie czekać na kolejne efekty prac archeologów. Być może po raz kolejny odkryją oni coś wartościowego w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego.