Rok 2016 był bardzo dobry pod względem ilości zrealizowanych inwestycji. Jedną z nich jest droga asfaltowa na odcinku Bratian – Nawra. Droga ma długość 2 859 m i szerokość 5 m. Ukończono również ścieżkę rowerową w Bratianie o długości 1,8 km. Realizacji tego projektu podjęła się firma Skanska S.A. Koszt inwestycji to ponad 2,7 mln zł.

Gmina uzyskała dotację w wysokości połowy kosztów inwestycji z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Nowe drogi gminne
Kolejną zrealizowaną w zeszłym roku inwestycją jest droga z Nawra do Ustronia o długości 599 m. Drogę odwodniono i utwardzono kostką polbrukową. Koszt inwestycji to około 362 600 zł. Projekt wykonał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie.

Do użytku została również oddana droga z Pacółtowa do Berlinek, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap miał długość 240 m i kosztował 253 000 zł. Kwotę 90 000 zł dofinansował Samorząd Województwa Warminsko-Mazurskiego. Natomiast drugi etap przebudowy opiewa na kwotę 52 600 zł. Etap ten miał długość 60 m. Cała przebudowa została zrealizowana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie.

Kolejną wyremontowaną w tamtym roku drogą jest odcinek o długości 665 m w Chroślu. Przeprowadzono przebudowę dróg lokalnych, która zapewnia dostęp do obiektów użyteczności publicznej i dróg lokalnych. Koszt inwestycji, wykonanej również przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, wyniósł 529 436 zł.

(Fot. PxHere / CC0)